"Loading..."

Kosten uitvaart

Een veel gestelde vraag is; “Wat kost een uitvaart?” Ik speel in op persoonlijke wensen, geen enkele uitvaart is hetzelfde, ook de kosten niet.

Transparantie en openheid in de kosten is hierin heel belangrijk. Wanneer nodig puzzelen we met elkaar. Zoeken naar mogelijkheden binnen het budget, zonder de wensen uit het oog te verliezen, is hierin de uitdaging.

Goed afscheid nemen van uw dierbare zit in de eerste plaats niet in materiële zaken maar in het bewust keuzes maken die passen bij hoe iemand in het leven heeft gestaan. Wanneer de wensen in kaart zijn gebracht, krijgt u van mij een heldere kostenbegroting.

Verzekerd of niet
U bent vrij in de keuze van de uitvaartonderneming. Het is niet verplicht de uitvaart te laten uitvoeren door de verzekeraar. Er zijn veel verschillende uitvaartverzekeringen in omloop, vaak zijn er ook meerdere verzekeringen per persoon afgesloten. Van alle polissen kan ik het uit te keren bedrag opvragen en desgewenst door middel van een akte van cessie in mindering op de eindnota laten brengen.